Testklienter for Naturbase RestAPI

Denne testklienten demonstrerer de enkelte delene av RestAPI for Naturbase

Verneområder
Sikra friluftsliv
Naturtyper
Kulturlandskap
Kartlagt friluftsliv
Arter
Foreslått vern