Testklient for Naturbase RestAPI (naturtyper)

Denne testklienten demonstrerer de enkelte delene av RestAPI for Naturbase

Hent informasjon om et naturtypeområde

1. Velg naturtypeområde


- eller -


2. Velg projeksjon/srid

SRID:

3. Velg returformat

RestAPI: - eller -

4. Se respons

URL: