27.04.2018

Fakta: Vern


Sakrisodden


VV00000522
Røros
Offisielt navn
Sakrisodden plantefredningsområde
Verneform
plantefredningsområde
Verneplan
Ikke vurdert
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4738.html
Vernedato
02.10.1981
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Røros kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
3,1 daa
Landareal (fra forskrift)
4 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
Ingen
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Akutt behov
Generelt
Formålet med vern: " Å verne sibirstjernens (Aster sibiricus, direkte truet) eneste sikre naturlige voksested i Vest-Europa". Området ligger ned til Aursunden. Sibirstjerna var i begynnelsen av 1980-årene i ferd med å forsvinne, men teller i dag (1.6 1991) ca 1 500 individer. Arten er oppført som direkte truet i rødlista. Røros kommune har forvaltningsansvar, og har utarbeidet en informasjonsbrosjyre over området. Oppsyn: Jorunn Sakrisvoll, Glåmos. Sibirstjernen er også total fredet i Norge ved kgl. res. 02.10.1981. KILDER: Sæther, B. 1992. Sibirstjerna. Miljøstatus, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Verneformål
Sibirstjerne
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner