27.04.2018

Fakta: Vern


Gimlemoen


VV00002090
Kristiansand
Offisielt navn
Gimlemoen naturminne
Verneform
naturminne
Verneplan
Annet vern eller verneplan
Vernedato
14.12.1965
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Kristiansand kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
0,0 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
Ingen
Planbehov
Ukjent
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Ikke vurdert
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Et stort eiketre.
Verneformål
En stor vintereik
Naturfaglig kvalitet
botanikk
Tiltak
Vegetasjonen rundt eika holdes ned ved skjøtsel hvert tredje år. Behovet for tiltak på selve eika ble vurdert i 2013. Det ble ikke funnet behov for å gjøre noe med treet.
Dokumenter
  • image
  • Eik, Spicheren, Kristiansand - omgivelser
  • image
  • Eik, Spicheren, Kristiansand - krone
  • image
  • Eik, Spicheren, Kristiansand

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner