23.05.2018

Fakta: Vern


Svangerud


VV00002107
Eidsvoll
Offisielt navn
Svangerud naturminne
Verneform
naturminne
Verneplan
Annet vern eller verneplan
Vernedato
12.06.1959
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Oslo/Akershus
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
0,0 daa
IUCN-status
Ingen
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ukjent
Overvåkingsbehov
Ikke vurdert
Tiltaksbehov
Ikke vurdert
Generelt
Gnr. 83, bnr. 2 Naturverdi: En ask Kilde: Miljøvernavdelingen - Østlandske Naturvernforenings årbok 1959 s. 68. En ask på Svangerud i Eidsvoll. Har skilt (iflg. meld. 30.05.69).
Verneformål
En ask
Naturfaglig kvalitet
botanikk

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner