27.04.2018

Fakta: Vern


Kvitsanden


VV00002336
Røros
Offisielt navn
Kvitsanden landskapsvernområde
Verneform
landskapsvernområde
Verneplan
Ikke vurdert
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041217-1689.html
Vernedato
17.12.2004
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Røros kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
400 daa
Landareal (fra forskrift)
400 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Under behandling
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IV
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Kvitsanden landskapsvernområde ligger i Røros kommune, rett ved Røros sentrum. Kvitsanden er ikke en ørken, for til det er det for fuktig, men har mange av de samme egenskapene som en ørken i og med at sanden hele tiden flyttes rundt i området. Landskapsvernområdet er at av de største flygesandsområdene i innlandet i Norge. Flygesand oppstår ved at steiner gnisser mot hverandre på grunn av temperatur- eller vannbevegelser helt til sandkornene er blitt så lette at de ikke kan påvirke hverandre lenger. Hvis vinden får tak i dem, kan de fly langt. Kvitsanden ble laget da en en isbre smeltet for ti tusen år siden og er en såkalt smeltevannsavleiring.
Verneformål
Flygesandområde med stabile og mobile sanddyner
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner